Regelbau L484 Funksendestelle

Bodøs største betongbunker fra andre verdenskrig

Den tyske bunkeren i Jentofthaugen ble bygd høsten 1943 og var en sendestasjon for det tyske luftforsvaret.
Bunkeren ble ført opp som et bombe og gass sikkert anlegg med 2 til 2,5 meter tykke vegger og tak av armert betong.
En større renovering startet i 2014 og bunkeren fremstår i dag som museum og forsamlingslokale.