Salgsartikler

Publikasjonene kan kjøpes ved å sende oss en melding via kontaktskjemaet, under «kontakt oss», eller direkte til e-postadresse contact@bodobunkermuseum.no
Eventuell frakt kommer i tillegg til oppgitt pris.

Flukt over grensen

Utgitt: 2024
Forfatter: Knut Støre
286 sider
Pris: 275,-

Om boken

Boka tar innledningsvis for seg et antall flukthistorier. De fleste fra Salten, der utfallet ble høyst forskjellig. Dernest risikoen de som flyktet ble utsatt for. Men også konsekvensene av å bli tatt. For nye lover gjorde det å forlate det okkuperte Norge, ulovlig. Betydelig plass har også de to grensepolitiene fått, som ble satt inn for å hindre flukten. Her får også leseren med en bit av mentaliteten innen det tyske grensepolitiet Orpo. Boka tar videre for seg viktige deler om det samfunnet flyktningene ble del av i Sverige. Og endelig det som skjedde etter frigjøringen. Med repatriering, overtagelsen etter okkupasjonsmakten, og oppgjøret med de som var satt til å hindre flukten.

Om forfatteren

Knut Støre er bodøgutt, født i 1942. Vokste opp i årene etter krigen, med alle historiene fra disse dramatiske årene. Han har skrevet bok om svolværgutten Johnny Larsen, utgitt i 2023. Han har ellers sin yrkesbakgrunn fra Luftforsvaret. De siste tjenesteårene som sjef for Luftforsvarsmuseet.

Hvorfor måtte Johnny dø?

Utgitt: 2023
Forfatter: Knut Støre
430 sider
Pris: 350,-

Om boken

31. januar 1923 ble Johnny Larsen født. Vokste opp i Svolvær, der han fikk sin skoleutdannelse. Våren 1941 kom til til Bodø som 18-åring. Tok etter hvert arbeid som tolk for det tyske sikkerhetspolitiet. Under en hard og nådeløs sjef ble den unge gutten formet til en brutal lakei for tyskerne. Gjennom fire år fikk en rekke personer stifte bekjentskap med ungguttens brutalitet. Og på slutten av okkupasjonen deltok han i hard tortur av fire landsmenn, under ledelse av tyske foresatte. Ved kapitulasjonen i 1945, stakk Larsen fra Bodø og gjemte seg i ei stor tysk leir i Rana. Etter en knapp måned ble han sporet opp og bragt tilbake. Hålogaland lagmannsrett dømte han til livsvarig fengsel, like før jul i 1946. Riksadvokaten anket dommen, som Høyesterett brukte fire måneder på å omgjøre til lovens strengeste straff. Som eneste eksekverte dødsdom i Nord-Norge, stod Larsen i mai 1947 foran en pelotong fra politiet. Boka belyser sider av det famøse oppgjøret etter krigen, der prinsippet LIKHET FOR LOVEN stadig ble brutt. Og tar også for seg hva en slik meningsløs dom påfører alle rundt den domfeldte.

Om forfatteren

Knut Støre er bodøgutt, født i 1942. Vokste opp i årene etter krigen, med alle historiene fra disse dramatiske årene. Det har tatt forfatteren 45 år å få denne boka ferdig. Hadde Larsen fått leve ville han ha fylt 100 år i år. Støre har ellers sin yrkesbakgrunn fra Luftforsvaret. De siste tjenesteårene som sjef for Luftforsvarsmuseet.

Adolfkanonene

Utgitt: 2024 (Redigert utgave)
Forfatter: Harald Isachsen
76 sider
Pris: 200,-

Om heftet

Dette heftet tar for seg historien om Adolfkanonene og kystartilleribatteriene i Hitlers Atlanterhavsvoll hvor disse enorme kanonene ble brukt. Situasjonen i Tyskland etter første verdenskrig, Hitlers maktovertagelse og den påfølgende opprustningen med relevans til kanonene omtales. Spesielt beskrives oppbyggingen av den tyske Kriegsmarine, samt utvikling, bygging og bruk av Adolfkanonene. Den tyske utbyggingen av kystartilleriet i Norge med spesiell vekt på Adolfkanonbatteriene i Steigen og på Trondenes belyses, men også batteriene i Polen og Frankrike er med. Et eget kapittel tar for seg behandlingen av de russiske krigsfangene som ble brukt som slavearbeidere ved byggingen av batteriene på Trondenes og i Steigen. Det amerikanske kystforsvaret hadde i krigsårene mer enn 100 kanoner av samme kaliber som Adolfkanonene, og et eget kapittel tar for seg de store kanonene i USA. Heftet er rikt illustrert med om lag 80 bilder fra krigen og av batteriene og kanonene i dag.

Evig heder skal de ha

Utgitt: 2018
Forfatter: Bjørn Sagdahl
Pris: 300,-

Om boken

Boken gir en omfattende oversikt over handelsflåten i statsrederiet Nortraship og sjøfolkenes innsats under siste verdenskrig, de betingelsene de seilte under og de farer og belastninger som de utsatte seg for. Uteseilere ble også rekruttert til den norske marinen, og boken gir en oversikt over marinetjeneste og marinens utvikling under krigsårene. Flere av medlemmene i krigsseilerforeningen hadde en slik bakgrunn, enten fra marinefartøy eller som skyttere på et handelsfartøy. Dette var en krevende tjeneste med tap av mange liv. Krigsseilerne hadde etter krigen en forventning om å få utbetalt midler fra Nortraships «hemmelige fond» hvor britene hadde innbetalt et frakttillegg som skulle komme de norske sjøfolkene til gode etter krigens slutt. Dette ble avslått og krigsseilerne ble oversett. Etter en juridisk avklaring av kravet ble saken liggende nede i mange år før den kom opp på nytt på slutten av 1960-årene. I denne forbindelse ble Norges Krigsseilerforbund reaktivert og det ble etablert regionale krigsseilerforeninger; en saksutvikling som endte med at Stortinget bevilget en kompensasjon til krigsseilerne i 1972, hele 27 år etter at krigen var slutt. Bodø og Omegn Krigsseilerforening var en av disse foreningene, og forfatteren tar for seg etableringen og driften av foreningen i de årene den eksisterte samtidig som det gis en nærmere presentasjon av medlemmene og den enkeltes tjeneste i handelsflåten og marinen under krigsårene. Hva de opplevde, overgår ofte våre forestillinger om krigens brutalitet.

Ikke en av mine tåra skal dem få

Utgitt: 2014
Forfatter: Johs Røde
Pris: 200,-

Om boken

Boken er en øyevitnebeskrivelse av hendingene i vårt land sett fra barneøyne, og det er lett å få tanker til dagens flyktningesituasjoner rundt om i verden. Vi får gjennom Johs et innblikk i hvordan barn ser og opplever det å være i en flyktningesituasjon. Mats Gilbert har også gitt sine tanker til krig i boken. I det hele er temaet svært aktuelt også i dag. Forord Johs Røde var bare åtte år da familien ble frarøvet hjemmet og tvangsevakuert i november 1944. Farens siste ord, før den tyske lastebilen fraktet dem bort, med en gråtende mor, sit.ter ennå som spikret: «Ikke en av mine tåra skal dem få». I alt ble rundt 50 000 mennesker evakuert frå Finnmark og Nord-Troms i 1944, mens ca. 25 000 overvintret i huler og gammer. Det er rimelig å anslå at bortimot en femtedel av de evakuerte var barn. Med andre ord vokste mellom 10 000 og 15 000 barn opp med krig og okkupasjon som en utrygg ramme. Disse barna fikk på dramatisk vis livene omsnudd da de måtte flykte sammen med sine kjære, mens alt de eide sto i brann. Okkupasjonsmaktens siste desperate overgrep mot befolkningen i nord ble for disse barna et brutalt og sentralt minne frå barndommen. Evakuering var ikke et fremmedord som måtte forklares, men et begrep, ladet med individuelle opplevelser, følelser og tanker. Johs Røde har fortalt sin historie. Beretningen er levende og full av detaljer, og vitner om at dette er hendelser og inntrykk som har satt dype spor. Den tyske okkupasjonen og senere evakuering av Finnmark og Nord-Troms er fortsatt et viktig og tragisk kapittel i vår historie. Med årene vil øyenvitnene bli færre og til slutt helt borte. Skildringer som den Johs Røde her har nedtegnet, vil derfor bli et svært verdifullt kildemateriale for framtidens historikere.

XU – Etterretning i Salten

Utgitt: 1995
Forfatter: Ola Sæther
28 sider
Pris: 50,-

Motstanden i Bodø-avsnittet under krigen

Utgitt: 1990
Forfatter: Per Gulbransen
28 sider
Pris: 50,-

Bodø i ruiner

Utgitt: 1990
Forfatter: Nordlandsposten
24 sider
Pris: 50,-

Malstrøm – Kystfortene i Nordland 1940 – 45

Utgitt: 2018
Forfatter: Oscar Berg, Nordlandsmuseet
16 sider
Pris: 50,-