Om oss

Sommeren 2014 fikk vi i samarbeid med Bodø kommune tillatelse til å restaurere den tyske bunkeren i Jentofthaugen.
Ildsjeler fra Krigshistorisk forening har de påløpende årene utført en fantastisk restaurering av anlegget og mange
tusen arbeidstimer er lagt ned. Bunkeren er totalrenovert og alt arbeid er utført på dugnad. Det har vært viktig for
dugnadsgjengen at bunkeren skulle bli så korrekt som mulig slik det en gang var. Det er masse detaljer i en slik
bunker og mange av disse er kommet på plass.

I dag er det foreningen Bodø Bunkermuseum som driver bunkermuseet i Jentofthaugen. Vi er registrert i
frivillighetsregisteret og våre medlemmer stiller opp uten noen form for godtgjørelser.
Utstillingene i bunkeren er stadig i endring etter hvert som vi får nye gjenstander som passer inn.
Har du gjenstander fra krigens dager så ta gjerne kontakt med oss.
Foruten om bunkermuseet gjør foreningen en stor innsats med å ta vare på andre tyske anlegg og bunkere
rundt om i Bodøområdet.

Ønsker du å bli medlem i foreningen vår så er du velkommen til det.
Vi har to typer medlemskap, vanlig medlemskap og støttemedlemskap.
Forskjellen er at støttemedlemmer ikke har stemmerett og får ikke tilsendt styrerelatert informasjon.
Begge medlemskapene koster 200,- pr. år. Støttemedlemskap kan du enkelt registrere ved å vippse 200,- til 533876.
Skriv i meldingsfeltet «Støttemedlem, Navn og E-postadresse» så blir du registrert som støttemedlem.
Ønsker du et vanlig medlemskap så ta kontakt med oss for mer informasjon og registrering.
Det er og mulig å støtte oss via grasrotandelen til Norsk Tipping. Søk da opp Bodø Bunkermuseum.

Bodø Bunkermuseum har organisasjonsnummer 927 143 917

Her følger noen bilder fra restaureringsarbeidet:

Inngang, gjenmurte nisjer åpnes opp
Radiorom, vegger skrapes og klargjøres for maling
Forrom og sluse, vegger er skrapt ned til kalken
Beredskapsrom, skader repareres på vegger
Aggregatrom, skraping og maling
Utvendige vegger og grøfter rengjøres
Inngangspartiet utbedres og gruses
Nytt takdekke må på plass og all jord fjernes
Mange mann i arbeid med å fjerne jordmassene
Nytt dekke lagt over hele bunkeren
Ny jord tilbakeført på taket